fbpx

Tổng quan dự án

Vị trí: 390 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: http://www.globalinvest.com.vn

Hiện tại dự án 390 Trường Chinh được Global Invest đầu tư và đang trong giai đoạn triển khai.

Thư viện